De Sint-Baafskerk te Aardenburg

Door de monniken van de Sint-Baafsabdij te Gent, werd in 959 na Chr. te Aardenburg een kerk gesticht.
Deze kerk in vroeg-romaanse stijl werd in 1202 verwoest en op dezelfde locatie bouwde men een grotere kerk in Scheldegotiek. Naast de relatief kleine ramen, is een belangrijk kenmerk van Scheldegotiek het bouwmateriaal: Doornikse kalksteen.

Aangezien de bevolking van Aardenburg in de 14e eeuw sterk toenam, vergrootte men het oostelijk deel van de kerk ( driebeukig koor ) in gotische stijl. Bouwkundig in de vorm van een zgn. Vlaamse Kusthallenkerk.
Kenmerken van de gotiek zijn de hoge spitse ramen en het gebruik van baksteen i.p.v. natuursteen.

In 1383 werd Aardenburg door de stad Gent ingenomen en de kerk grotendeels verwoest.Ook tijdens de tachtigjarige oorlog leed deze kerk enrstige schade en was een ingrijpende wederopbouw en restauratie noodzakelijk. De laatste verwoesing vond plaats in 1944.

Tijdens de restauratie, tussen 1947 en 1956, o.l.v. de Rijksdienst voor monumentenzorg werden de fundamenten van het klaverbladvormige romaanse koor uit 1959 blootgelegd. Ook werden er onder de vloer meerdere beschilderde grafkelders ontdekt. Enkele daarvan, met een aantal fragmenten, zijn voor het publiek bovengronds te zien. Ze tonen een rijke variatie aan ornamenten en Christelijke symbolen, daterend uit de 14e en 15e eeuw. Ook kwamen bij de opgravingen de armenbanken langs de muren van de kerk weer te voorschijn.

De aangebouwde consistorie en het bovenste deel van de toren zijn 17e eeuws. Opmerkelijk is het schip op de toren in plaats van een windhaan. Dit komt omdat Aardenburg in de Middeleeuwen een havenstad was. Bij havensteden is een schip op de toren vaak gebruikelijk.

Veel bijzondere grafzerken uit Aardenburg en omgeving, waaronder die van het door inundaties in de tachtigjarige oorlog verdronken Hannekeswerve, sieren nu de vloer van de kerk. Deze stenen vertellen elk hun eigen geschiedenis.Een aantal grafzerken zijn in de 18e en 19e eew als stoeptegel gebruikt of werden op last van de Franse regering ontdaan van adellijke familiewapens.
Verder vinden we buiten, naast de hoofdingang, diverse in steunbeer uitgeslepen gleuven. Het aldus verkregen steenpoeder gebruikte men in de Middeleeuwen als medicijn.

Zo biedt de meer dan duizend jaar oude Sint-Baafskerk veel opmerkelijke bezienswaardigheden en is zeker een bezoekje meer dan waard.
Ook tijdens de wekelijkse eredienst door PKN, gemeente Aardenburg, bent u van harte welkom

Voor bezoek is de kerk geopend van 1 mei tot 1 oktober van 14.00 - 16.00 uur